THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ THỨ 11 (11/01 – 13/01)

Khởi điểm từ 07:00 ngày 11/01 và chính thức đóng sàn 21:00 ngày 13/01, phiên đấu giá tại https://www.buoivn.com với sự góp mặt của 6 hộ mang đến sản phẩm bưởi của gia đình, kết quả thu được như sau: Hộ Bác Nguyễn Văn Oánh Mã N-BD-001-06, 6 lô được bán Hộ Bác Đặng Đình Năm […]

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ THỨ 10 (03/01 – 06/01)

Khởi điểm từ 07:00 ngày 03/01 và chính thức đóng sàn 21:00 ngày 06/01, phiên đấu giá tại https://www.buoivn.com với sự góp mặt của 6 hộ mang đến sản phẩm bưởi của gia đình, kết quả thu được như sau: Hộ Bác Nguyễn Văn Oánh Mã N-BD-001-06, 1 lô được bán Xin gửi lời chúc mừng […]

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ THỨ 8 (20/12 – 23/12)

Khởi điểm từ 07:00 ngày 20/12 và chính thức đóng sàn 21:00 ngày 23/12, phiên đấu giá tại https://www.buoivn.com với sự góp mặt của 7 hộ mang đến sản phẩm bưởi của gia đình, kết quả thu được như sau: Hộ Bác Đặng Đình Năm Mã N-BD-005-06, 1 lô được bán Xin gửi lời chúc […]

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ THỨ 7 (13/12 – 16/12)

Khởi điểm từ 07:00 ngày 13/12 và chính thức đóng sàn 21:00 ngày 16/12, phiên đấu giá tại https://www.buoivn.com với sự góp mặt của 7 hộ mang đến sản phẩm bưởi của gia đình, kết quả thu được như sau: Hộ Bác Nguyễn Chí Năm Mã N-BD-014-06, 1 lô được bán Hộ Bác Đặng Đình Năm […]

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ THỨ 5 (29/11 – 02/12)

Khởi điểm từ 07:00 ngày 29/11 và chính thức đóng sàn 21:00 ngày 02/12, phiên đấu giá tại https://www.buoivn.com với sự góp mặt của 15 hộ mang đến sản phẩm bưởi của gia đình, kết quả thu được như sau: Hộ Bác Nguyễn Chí Năm  Mã N-BD-014-06, 1 lô được bán Xin gửi lời chúc […]

Liên kết phát triển chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Bưởi Đại Minh

Sau thời gian chuẩn bị công phu của công ty Cổ phần nông nghiệp hữu cơ VN-Green, với sự cố vấn chuyên môn của Trung tâm nông nghiệp hữu cơ và các hộ tham gia dự án “Phát triển sản xuất Liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm bưởi Đại Minh, […]