Monthly Archives: Tháng Mười Một 2019

Liên kết phát triển chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Bưởi Đại Minh

Sau thời gian chuẩn bị công phu của công ty Cổ phần nông nghiệp hữu cơ VN-Green, với sự cố vấn chuyên môn của Trung tâm nông nghiệp hữu cơ và các hộ tham gia dự án “Phát triển sản xuất Liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm bưởi Đại Minh, […]