Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ THỨ 8 (20/12 – 23/12)

Khởi điểm từ 07:00 ngày 20/12 và chính thức đóng sàn 21:00 ngày 23/12, phiên đấu giá tại https://www.buoivn.com với sự góp mặt của 7 hộ mang đến sản phẩm bưởi của gia đình, kết quả thu được như sau: Hộ Bác Đặng Đình Năm Mã N-BD-005-06, 1 lô được bán Xin gửi lời chúc […]

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ THỨ 7 (13/12 – 16/12)

Khởi điểm từ 07:00 ngày 13/12 và chính thức đóng sàn 21:00 ngày 16/12, phiên đấu giá tại https://www.buoivn.com với sự góp mặt của 7 hộ mang đến sản phẩm bưởi của gia đình, kết quả thu được như sau: Hộ Bác Nguyễn Chí Năm Mã N-BD-014-06, 1 lô được bán Hộ Bác Đặng Đình Năm […]

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ THỨ 5 (29/11 – 02/12)

Khởi điểm từ 07:00 ngày 29/11 và chính thức đóng sàn 21:00 ngày 02/12, phiên đấu giá tại https://www.buoivn.com với sự góp mặt của 15 hộ mang đến sản phẩm bưởi của gia đình, kết quả thu được như sau: Hộ Bác Nguyễn Chí Năm  Mã N-BD-014-06, 1 lô được bán Xin gửi lời chúc […]