Bưởi Đại Minh_HĐ-KL-102-80 (2020.8), mỗi lô 500 quả, giá đ/quả

Trúng thầu: 18,000

Bảng đấu thầu:

Đấu thầu đã hết hạn

Highest bidder was: *******

Người đặt Thời gian Giá
******* 14/11/2020 23:52 18,000
************* 14/11/2020 23:09 17,500
Bắt đầu lúc 14/11/2020 22:46