Bưởi Đại Minh_HĐ-KL-102-80 (2020.7), mỗi lô 500 quả, giá đ/quả

Trúng thầu: 18,050

Bảng đấu thầu:

Đấu thầu đã hết hạn

Highest bidder was: ******

Bắt đầu lúc 14/11/2020 22:40